Menu
Ilustračná snímka

Kvíz KVÍZ: Ako dobre poznáte známe slovenské príslovia? Ukážte sa!

Otestujte sa, ako dobre poznáte naše známe príslovia.

1 z 13 Čo kôň premôže to ...... nemôže.

2 z 13 Čo oči vidia to srdce ......

3 z 13 Čo sa raz vlkovi do hrtanu dostane, to nikto viac ......

4 z 13 Čo oko nevidí to srdce ......

5 z 13 Čo jednou rukou ......, to druhou kazí.

6 z 13 Čoho sa kto bojí, o tom sa mu najskôr ......

7 z 13 Dobrý chodec i ...... by vybehal.

8 z 13 Dva tvrdé ...... nemelú dobre.

9 z 13 Hladný ako ...... sliepka.

10 z 13 Drž sa ...... cesty a starého priateľa.

11 z 13 Hladný kôň nevyhadzuje ......

12 z 13 Chudobný človek nikde nenájde ......

13 z 13 Keď nemáš ...... choď pešky.