Menu

Video Vynálezy, za ktoré môžeme vďačiť vojne: Používate ich denne

×

Mnoho vecí, ktoré ľudia používajú každý deň obsahuje technológiu, ktorá pôvodne vznikla pre vojenské účely. Počas ľudskej histórie bola vojna väčšinou primárnou hnacou silou inovácií. Je smutné, že práve tomu vďačíme za mnoho vynálezov.