Menu

Video Neznáme a smrtiace epidémie, ktoré kosili ľudí po tisícoch

×

Dejiny sú popretkávané mnohými epidémiami a chorobami, ktoré spôsobili ľudstvu obrovské škody. Asi najdominantnejšie miesto v zozname chorôb patrí moru. Niet národa, ktorý by sa s ním v histórii nestretol.