Najprv bolo treba postaviť takzvaný koferdam, teda ohradu, z ktorej sa vyčerpala voda. Keď sa ukázalo bahnité dno rieky, mohlo sa začať s budovaním samotného piliera. V stredoveku sa koferdamy vyrábali z kmeňov stromov tak, aby boli prakticky vodotesné.

Voda sa potom odčerpávala dômyselným zariadením, ktoré poháňala samotná rieka. Viac než slová vám určite povie video, ktoré nájdete nižšie. Vyrobili ho pracovníci Archeologického ústavu Akadémie vied Českej republiky na základe dobových prameňov.