Menu
solar system

Kvíz KVÍZ: Čo viete o našej Slnečnej sústave? Otestujte si vedomosti z astronómie!

Zaskočila vás niekedy otázka dieťaťa alebo vnúčaťa o Slnku a planétach, o ich mesiacoch, veľkosti či obežných dráhach? Vedeli ste odpovedať, alebo ste museli zahanbene priznať, že ste to už zabudli? Osviežte si pamäť!

1 z 20 Koľko planét má naša Slnečná sústava?

2 z 20 Ktorá planéta Slnečnej sústavy je najmenšia?

3 z 20 Ktorý človek sa ako posledný prechádzal po Mesiaci?

4 z 20 Aká je vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom?

5 z 20 Aký veľký je Mars v porovnaní so Zemou?

6 z 20 Fobos (Strach) a Deimos (Hrôza) sú názvy...

7 z 20 Najvyšší známy vrch Slnečnej sústavy Olympus Mons je...

8 z 20 Čo tvorí približne 95 percent atmosféry Marsu a Venuše?

9 z 20 Koľko doteraz známych mesiacov má Saturn?

10 z 20 Koľko Zemí by sa zmestilo do Jupitera?

11 z 20 Ktorá planéta je naklonená na bok tak, že rotuje okolo vodorovnej osi?

12 z 20 Ktoré dve planéty sa otáčajú retrográdne, teda opačne ako Zem?

13 z 20 Z ktorých dvoch hlavných prvkov sa skladá Slnko?

14 z 20 Za aký čas doletí svetlo zo Slnka na Zem?

15 z 20 Aký typ hviezdy je naše Slnko?

16 z 20 Ktorá hviezda sa nachádza najbližšie k nášmu Slnku?

17 z 20 Aký typ galaxie je Mliečna cesta?

18 z 20 Ktorá galaxia sa nachádza najbližšie k Mliečnej ceste?

19 z 20 Koľko rokov je Hubblov vesmírny ďalekohľad na obežnej dráhe Zeme?

20 z 20 V akej vzdialenosti od Zeme je najbližšia čierna diera objavená v máji 2020?