Celý december 2020 sa nízko nad juhozápadným obzorom nachádzali dva žiariace body, obrovské plynné planéty Jupiter a Saturn. Deň za dňom sa k sebe približovali, a to až do pondelka 21. decembra, keď akoby splynuli do jednej „hviezdy“. Takáto udalosť, stretnutie dvoch planét, sa označuje termínom konjunkcia. Viacerí astronómovia sú presvedčení, že konjunkcia Jupitera a Saturna je jedným z možných vysvetlení pôvodu hviezdy, ktorá sa po narodení Ježiša Krista zjavila nad Betlehemom.

FOTOGRAFIE K ČLÁNKU NÁJDETE V GALÉRII

Jupiter

Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy, v poradí piata od Slnka. Vzdialenosť Jupitera od Slnka je 5,5 AU (778,3 milióna km) a od Zeme 762 miliónov kilometrov. Rovnako ako všetky veľké plynné planéty rotuje okolo svojej osi oveľa rýchlejšie než Zem. Deň na Jupiteri má len necelých desať hodín a jeden obeh Jupitera okolo Slnka trvá 11,86 pozemského roka.

Jupiter ako najväčšia planéta slnečnej sústavy je na nočnej oblohe veľmi dobre viditeľný. Jeho priemer na oblohe je v čase najväčšieho priblíženia k Zemi viac ako pol uhlového stupňa, takže je viditeľným kruhom a nielen bodkou ako hviezdy. Jeho skutočný priemer je viac ako desaťkrát väčší než priemer Zeme. Najväčšia búrka v jeho atmosfére, veľká červená škvrna, má približne veľkosť Zeme.

Počas minuloročného slnovratu bolo možné pozorovať zaujímavý úkaz – tesné priblíženie planét Jupiter a Saturn.
Počas minuloročného slnovratu bolo možné pozorovať zaujímavý úkaz – tesné priblíženie planét Jupiter a Saturn.
Zdroj: Wikipédia

Saturn

Jupiter a Saturn sú dve najväčšie planéty slnečnej sústavy. Spolu so Slnkom predstavujú viac ako 99,9 percenta hmotnosti všetkých ostatných telies v slnečnej sústave. Obidve planéty boli známe už v staroveku a starovekí astronómovia ich polohu a pohyb na oblohe pozorovali a opísali. Obidve planéty vznikli, tak ako všetky ostatné, z protoplanetárneho mraku približne pred 4,6 miliardami rokov. Ich obrovská príťažlivosť spôsobila, že priestor v okolí svojej obežnej dráhy relatívne rýchlo vyčistili od zvyškov materiálu, z ktorého vznikli. Z častí tohto mraku vznikli aj ich mnohopočetné mesiace.

Saturn, Jupiterov vzdialenejší a chladnejší brat, obieha okolo Slnka v dvojnásobnej vzdialenosti. Je len o niečo menší, jeho priemer má necelých desať priemerov Zeme. Jeho rok, teda obeh okolo Slnka, trvá 29,65 nášho roka, skoro trikrát tak dlho ako jeden rok na Jupiteri. Obidve planéty obiehajú blízko ekliptiky – roviny, v ktorej leží obežná dráha Zeme.

Keďže Jupiter obieha okolo Slnka rýchlejšie, za rok sa posunie až o 30 stupňov. Takže za rok sa vzdialenosť medzi Jupiterom a Saturnom zmenší o osemnásť stupňov (30 – 12 = 18). Za dvadsať rokov obehne Jupiter celú oblohu (20 x 18 = 360 stupňov) a opäť dostihne Saturn na oblohe. V tom čase závisí od odklonu oboch planét od roviny ekliptiky, ako ďaleko sa od seba budú nachádzať. Od toho, kde sa na oblohe v čase takéhoto stretnutia, teda konjunkcie, práve nachádzajú vo vzťahu k Slnku, zas závisí to, či konjunkciu vidíme alebo nevidíme zo Zeme.

Pokračovanie na ďalšej strane...