Obrázky vyšli v štyroch edíciách, najprv ako súčasť balíčkov cigár a cigariet, neskôr na samostatných pohľadniciach. A ako to už u vízií a predpovedí býva, niektoré vyšli, na ďalších by sme sa dnes mohli len zasmiať a zvyšok bol takpovediac niekde uprostred.

Zaujímavý je fakt, že napriek obrovskému technologickému pokroku, v ktorý autori verili, vôbec nezmenili oblečenie postáv na obrázkoch. Akoby považovali módu z prelomu storočí za dokonalú, takú, na ktorej sa nedá nič vylepšiť. Dokonca aj pri podmorských športoch mali ženy nosiť dlhé sukne. Ich diela môžete nájsť v našej galérii.