Menu
Poznáte správne odpovede?

Kvíz Poznáte význam týchto archaizmov? Tento kvíz zvládne na jednotku len macher

Archaizmy pomenúvajú veci a javy, ktoré stále existujú. Bežne sa však nepoužívajú, lebo ich nahradili modernejšie slová. Poznáte týchto 9 vybraných archaizmov?

1 z 9 Furman:

2 z 9 Sklep:

3 z 9 Árešt:

4 z 9 Četník:

5 z 9 Cirkeľ:

6 z 9 Inkúst:

7 z 9 Čierťaž:

8 z 9 Lučba:

9 z 9 Mravy: