Kaskadéri potrebujú k výkonu svojej práce nielen odvahu. Musia vedieť majstrovsky šoférovať autá aj motorky, ovládať bojové umenia a dokonale poznať fyzické limity svojich tiel. A občas tieto limity aj prekonávať v snahe podať čo najlepší výkon.

Kaskadéri sú neraz opomínanou súčasťou filmov. Diváci zväčša vôbec nevnímajú ich prítomnosť na nakrúcaní a niektorí kaskadéri tvrdia, že je to pre nich najväčšia pochvala, akú môžu dostať. Známych hercov a ich dvojníkov si môžete pozrieť v našej galérii.