El Zapote na mexickom polostrove Yucatán v skutočnosti nie je jaskyňou, ale útvarom, ktorý je známy ako „cenote“. Ide o zatopený závrt, krasový útvar, akých je na tomto polostrove nespočetné množstvo. El Zapote je však výnimočný práve vďaka pekelným zvonom.

El Zapote má hĺbku asi 50 metrov a tvar presýpacích hodín. Pekelné zvony sa nachádzajú približne v polovici závrtu v najužšom mieste širokom len asi šesť metrov. Zväčša majú kruhový či oválny tvar, nikdy však nie sú celkom uzavreté, ale pripomínajú skôr podkovu. Otvorená časť vždy smeruje ku stene jaskyne.

Pekelný zvon dokáže „narásť“ do skutočne impozantných rozmerov, tie najväčšie zvony majú šírku až jeden meter a sú dva metre vysoké. Hrúbka stien je až tri centimetre.

A ako vlastne tieto útvary vznikajú? Pomerne zložitým chemickým procesom, v ktorom zohráva úlohu oxid uhoľnatý a uhličitan vápenatý. Najstaršie pekelné zvony začali rásť pred asi päťtisíc rokmi. Video z ich preskúmavania, ktoré môže na niektorých ľudí pôsobiť dosť klaustrofobicky, uvidíte nižšie.