Vzhľadom na to, ktorú z nich uvidíte ako prvú, možno predpokladať, aký ste človek - či pesimista alebo optimista.  Podľa kresby teda môžu existovať rôzne výklady toho, čo platí o vašej osobnosti.

Najstaršia kresba využívajúca ilúziu alebo optický klam sa objavila na pohľadniciach v Nemecku v roku 1888. Neskôr ju uverejnil americký humoristický časopis v roku 1915. Autorom kresby bol Brit Eli William Hill.

Ak vidíte najskôr mladú:
Dievčina je na kresbe tvárou odvrátená od pozorovateľa , akoby sa dívala do diaľky, a z profilu jej vidno len nos a riasy . Z klobúka jej splýva biely závoj, oblečená je v luxusnom kožuchu, ktorého výstrih ju diskrétne odhaľuje, a na krku má stužku s príveskom.  

Výklad toho, čo vidíte ako prvé:
Ak ste na obrázku najskôr zbadali dievčinu, podľa ľudového výkladu, ktorý však nepotvrdil nijaký psychologický odborník, máte veselú povahu, mladistvého ducha a sklony k optimistickému pohľadu na svet.

Ak vidíte najskôr starú:
Stará žena je k pozorovateľovi obrátená profilom. Ucho dievčaťa znázorňuje na starej žene prenikavé, nepríjemne sliedivé oko, tvár a čeľusť dievčaťa tvorí orlí nos stareny, zamatová stužka zobrazuje vyschnuté starecké pery a klobúk so závojom pôsobí na hlave stareny skôr ako šatka, ktorou je zahalená.

Výklad toho, čo vidíte ako prvé:
Ak ste na obrázku zbadali ako prvú starú ženu alebo dokonca čarodejnicu, ako sa vyjadrili niektorí pozorovatelia, je možné, že ste od prírody pesimistický a opatrný, máte sklony ku skepticizmu a staršieho ducha.

Tieto teórie však nemajú žiadny odborný základ.