Menu
a

Kvíz Vojnový KVÍZ: Čo viete o najznámejších konfliktoch?

Vojny sú odvekou a najstrašnejšou súčasťou ľudskej civilizácie. Viete aspoň základné fakty o tých najznámejších konfliktoch?

1 z 10 Zimná vojna bola konfliktom medzi:

a

2 z 10 Najvýraznejším vojvodcom v Púnskych vojnách bol:

a

3 z 10 Storočná vojna sa odohrávala v:

a

4 z 10 Vojna ruží bola konfliktom medzi:

a

5 z 10 Tridsaťročná vojna sa odohrávala v:

a

6 z 10 O ktorom konflikte sa zvykne hovoriť aj ako o "naozaj prvej svetovej vojne"?

a

7 z 10 Obliehanie Sevastopoľu bolo súčasťou:

a

8 z 10 Jednou z príčin prvej svetovej vojny bol atentát na:

a

9 z 10 Ktorý z nasledujúcich štátov nebol počas druhej svetovej vojny neutrálny?

a

10 z 10 Dej ktorého z filmov sa neodohráva počas vietnamskej vojny?

a