Menu

Kvíz Náročný KVÍZ odhalí vaše znalosti zo zemepisu, zvládnete ho na 100 percent?

Myslíte si, že sa vyznáte v geografii a zemepisné údaje sú pre vás hračkou? Nasledujúcich desať otázok potom zodpoviete správne bez najmenších problémov. Pre ostatných však bude zisk maximálneho počtu bodov peknou výzvou.

1 z 10 Cez ktorú z týchto krajín nepreteká Dunaj?

2 z 10 Hranica ktorých krajín vedie cez Mount Everest?

3 z 10 Druhá najhlbšia oceánska priekopa, takzvaná Tongská priekopa s hĺbkou vyše 10 800 metrov, sa nachádza v:

4 z 10 Najvyššou náhornou plošinou sveta je:

5 z 10 Ak nerátame Kaspické more, ktoré jazero má najväčšiu plochu?

6 z 10 Najmenším kontinentom je:

7 z 10 S ktorou z týchto krajín nehraničí Thajsko?

8 z 10 Ktorá z nasledujúcich krajín je vnútrozemská?

9 z 10 Hornský mys sa nachádza na území:

10 z 10 Najväčším mestom za Severným polárnym kruhom je: