Stonehenge,At,Sunset,,United,Kingdom
Zdroj: Shutterstock

Kde sa vzal, tu sa vzal

Nevieme presne, ako a prečo Stonehenge vznikol, ale vieme, že to nebola ručná práca len jednej skupiny ľudí. Už dnes je jasné, že  Stonehenge sa staval stovky rokov a tak je výsledkom niekoľkých generácií.  Okrem toho málokto vie, že podľa zistení bol tvar niekoľkokrát zmenený. Výstavba na mieste Stonehenge začala asi pred päťtisíc rokmi vykopaním priekopy a brehu pomocou primitívnych nástrojov. Kamenný kruh však postavili o niekoľko sto rokov neskôr, okolo roku 2500 pred Kristom. Práce pokračovali až do roku 1600 pred Kristom, pričom sa na mieste usadili tie najväčšie monolity práve v tomto období.