Kyiv,,Ukraine,-,September,5,,2019:,A,Paper,Cubes,Collection
Zdroj: Shutterstock

Zmena v sebavedomí

Je naivné myslieť si, že sociálne siete negatívne vplývajú len na mladých a dospievajúcich. Aj dospelákom sa stáva, že zatúžia po tom, čo zdieľa ich známy, porovnávajú sa a cítia sa horšie, ak v niečom zaostávajú. Sociálne siete veľmi ľahko navodia dojem nižšieho sebavedomia a to nielen dočasne, ale dlhodobo.