Menu
zdroj: Shutterstock
Man,On,Dark,Background,Using,Digital,X-ray,Human,Body,Holographic

Fotostory Veci, ktoré ľudské telo stíha robiť každú jednu minútu

Asi netreba vysvetľovať, že ľudské telo je hotový zázrak. Neustále prekvapuje svojím dômyselným fungovaním, napríklad aj zoznamom činností, ktoré robí každú jednu minútu. Pumpuje krv, vysiela nervové signály, vdychuje a vydychuje, žmurká... Čo ďalšie si takmer ani neuvedomujeme?

a
Zdroj: Pixabay

Čistenie krvi: Obličky sú takisto zamestnané nepretržite. Filtrujú všetku krv v tele, čistú posielajú späť a odstraňujú odpadové látky. Za minútu zvládnu asi 0,1 litra. Po prepočítaní vychádza, že všetka naša krv je filtrovaná viac ako 28-krát za deň.