Menu
zdroj: Shutterstock
Concept,Of,Smartphone,Addiction/abusing,Your,Mobile,Phone,Creates,A,Real

Fotostory Šesť signálov toho, že ste závislí od svojho telefónu

Dnes je už len málo tých, ktorí odolávajú možnosti vlastniť mobilný telefón. Praktická technologická vychytávka patrí do života väčšiny z nás, no v mnohých - a to čoraz častejších - prípadoch sa zo sluhu stal zlý pán. Nie je to tak náhodou aj u vás?

Top,Above,Close,Up,View,Female,Hands,Lying,On,Table
Zdroj: Shutterstock

Pojem nomofóbia je známy už dávnejšie a označuje závislosť od mobilu (NO MObile PHOne PhoBIA). Ide o stav, kedy človek neprimerane reaguje na odlúčenie od telefónu, prípadne na nemožnosť skontrolovať displej, hlásenia alebo zoskrolovať sociálne siete. Ak si vravíte, že vám to nehrozí, prejdite si nasledujúcich šesť bodov. Spísal ich profesor James A. Roberts, ktorý sa touto problematikou zaoberá.