Castle,Howard,In,North,Yorkshire,-,England,,Uk
Zdroj: Shutterstock

Zámok Howard

Krásny, veľkolepý a majestátny anglický palác. Jeho dejiny siahajú do histórie dávnejšej ako 300 rokov. Zaujímavosťou je, že stavba sa začala budovať v roku 1699, ale na dokončenie bola jedna generácia málo. Do súčasnej podoby sa formoval viac ako sto rokov.