Menu

Fotostory Homosexualita v živočíšnej ríši: Nejde o nič výnimočné

The,Large,Family,Of,Semnopithecus,Entellus,,Northern,Plains,Gray,Langur,
Zdroj: Shutterstock

Žiadna chyba
Iné hypotézy zas vysvetľujú homosexualitu ako maladaptáciu, niečo ako „chybu v programe“, ktorá sa môže objaviť u niektorých jedincov a pretrvať v populácii určitého druhu. No výsledky z pozorovaní hulmana posvätného, najrozšírenejšej opice v južnej Ázii, ukazujú, že až deväťdesiatsedem percent sledovaných zvierat vykazuje homosexuálne správanie v určitom štádiu života. Toto číslo je príliš veľké na to, aby išlo o „chybu v programe“.