Menu
zdroj: Shutterstock
Chinstrap,Penguins,In,Love

Fotostory Homosexualita v živočíšnej ríši: Nejde o nič výnimočné

Takmer u všetkých živočíšnych druhov existuje homosexualita. A občas sa prejavuje aj kurióznymi spôsobmi.

Shutterstock
Zdroj: Puiblic Domain

V rozpore s Darwinom
Toto kontroverzné správanie u zvierat je pre vedcov poriadne tvrdým orieškom. Prečo? Je nezlučiteľné s darwinovským pohľadom na evolúciu. Podľa neho by mal prirodzený výber eliminovať tie črty, ktoré zabraňujú reprodukčnému úspechu jedincov a druhov alebo ho znižujú. Ako dobre vieme, pohlavný styk medzi jedincami rovnakého pohlavia reprodukcii druhu nijako neprospieva, napriek tomu je tento fenomén rozšírený medzi ľuďmi i zvieratami. 

Najtradičnejšie vysvetlenie hovorí, že homosexuálne správanie plynie z neprirodzených podmienok, akým je napríklad život v zajatí. No štúdie ukazujú, že až tri štvrtiny homosexuálnych stykov u zvierat sa vyskytujú vo voľne žijúcich populáciách.