Menu

Fotostory FOTO Hlas o vás povie iným veľmi veľa: Čo všetko sa dá podľa neho usúdiť?

a
Zdroj: Shutterstock

Profesionalita: Hlas môže mať vplyv aj na vašu kariéru, a to najmä u žien. Ženy s hrubším hlasom sa ukázali byť menej vzdelanými a kompetentnými, ako to vyplýva z výsledkov štúdie Dukovej univerzity. Dokonca aj zamestnávatelia dávali prednosť skôr ženám s vyšším hlasom.