a
Zdroj: Budgetdirect.com.au

Leptis Magna, Líbya: Keď v roku 193 korunovali Septimia Severa za rímskeho cisára, premenil svoje rodné mesto na žiarivý príklad urbanistického plánovania a architektúry. Leptis Magna sa stalo tretím najvýznamnejším rímskym mestom v Afrike (po Kartágu a Alexandrii). Medzi jeho klenoty patrilo najmä divadlo vyhĺbené do úbočia nízkeho kopca, park, kolonáda a náboženské chrámy. V súčasnosti ho ohrozuje najmä občianska vojna.