Menu
zdroj: Shutterstock
Mapa.

Fotostory FOTO 6 krajín, ktoré brzdia ich geografické limity

Geografia krajiny hrá obrovskú úlohu pri jej sociálnom a ekonomickom pokroku. Mnoho regiónov na svete bolo na tom relatívne lepšie ako iné len vďaka výhodám, ktoré poskytuje ich východisková pozícia na mape, či už ide o nerastné zdroje alebo dostatok úrodnej pôdy.

Väčšina ľudí si neuvedomuje, že to platí aj naopak. Geografia hrá rovnako dôležitú úlohu pri brzdení rozvoja regiónu, aj keď sa to zvyčajne pripisuje zlej politike alebo kultúrnym rozdielom.

Mapa.
Zdroj: Shutterstock

Holandsko: Holandsko je jedným z mála európskych národov, ktoré založili rozsiahlu koloniálnu ríšu, aj keď mala krátke trvanie. Ide o rozvinutý a prosperujúci národ, po všetkých stránkach. Opäť platí, že iba preto, že krajina dokázala prekonať svoje geografické výzvy. Holandsko je jednoducho trochu nízke. Takmer tretina krajiny leží pod úrovňou mora, čo sa v priebehu histórie ukázalo ako dosť nákladný problém. Celá krajina je plná štruktúr - ako sú napríklad umelé piesočné duny, umelo zaplavené močiare a čerpadlá, ktoré majú zabrániť prenikaniu vody, a to stojí to nemalú časť rozpočtu krajiny. V prípade stúpnutia hladiny morí by sa problém prehĺbil.