a
Zdroj: Public Domain

Pápež Ján XXI. (1215 – 1277) doplatil na nedbalosť stavbárov. Predtým sa snažil o zorganizovanie križiackej výpravy, o úniu s východnou cirkvou, plánoval aj obrátiť Tatárov na kresťanstvo. Keďže však potreboval tichú miestnosť, kde by sa po večeroch venoval štúdiu medicíny, často sa uťahoval do súkromného apartmánu neďaleko pápežského paláca. Počas jedného májového večera sa na neho zrútila strecha a o niekoľko dní vážnym zraneniam podľahol.