Menu

Fotostory Astronomické fotky, ktoré sa zapísali do dejín vedy

a
Zdroj: NASA

Voda na Európe: 9. júla 1979 preletela sonda Voyager 2 okolo Jupitera a zaznamenala vo vysokom rozlíšení prvé snímky Európy, jedného z mesiacov planéty. Vedci vďaka nízkej hustote vedeli, že na Európe je veľké množstvo vody, avšak kvôli vzdialenosti od Slnka (5,2-krát väčšej ako je Zem) sa domnievali, že všetka zamrzla. Na fotografii povrchu Európy však vidieť, že ju pokrývajú desiatky výrazných tmavých pruhov. Topografická mapa Európy ich identifikovala ako masívne trhliny v ľade. Podobné sa nachádzajú v ľadových vrstvách Zeme, keď tekutý oceán ľad roztrhne a spôsobí, že voda prúdi medzi trhlinami a zamŕza. Vedci sa teraz domnievajú, že pod povrchom Európy sa nachádza niekoľko kilometrov hlboký oceán tekutej vody.