a
Zdroj: Public Domain

Prvé poznatky
Prvé povolenie pitvať človeka v dejinách udelil macedónsky generál a neskôr vládca Egypta Ptolemaios I. Šťastným lekárom sa stal obyvateľ Alexandrie Hérofilos (335 – 280 predKristom), dnes považovaný za praotca anatómie.

Svoje systematické, priam vedecky dôsledné odkrývanie tajov mŕtvych tiel vykonával verejne, aby ho mohol vidieť každý, kto sa zaujímal o anatómiu. Hérofilova sláva čoskoro prekročila hranice mesta a do Alexandrie kvôli nemu prichádzali davy zvedavcov.

Niektorí učenci samozrejme spochybňovali etickú stránku jeho aktivít. Neprajníci sa objavovali ešte stovky rokov po Hérofilovej smrti, medzi nimi napríklad grécky filozof Celsus alebo kresťanský spisovateľ Tertullianus, ktorí vo svojich písomnostiach jeho prácu zhadzovali a tvrdili, že zločincov – údajne ich bolo vyše šesťsto – pitval zaživa. Hérofilos si dokonca vyslúžil prezývku „mäsiar z Alexandrie“.