a
Zdroj: Public Domain

Trinásť hostí nestoluje
Už dlhé roky vo Francúzsku etiketa nepovoľuje, aby sa na večeri alebo na oslave zúčastnilo presne trinásť ľudí. Napríklad cisár Napoleon v tom prípade nikdy nedovolil, aby sa začalo jesť. Preto si Francúzi môžu objednať profesionálneho štrnásteho hosťa – quatorzièma, ktorý sa promptne pribehne najesť a vypiť si.