Satelitné fotografie pobrežia niekoľkých ostrovov v Chorvátsku ukazujú pravidelné kruhy piesku v poraste Posidonia oceanica, morskej trávy, ktorá sa vyskytuje len v Stredomorí. Biológovia z chorvátskej asociácie Sunce, neziskovej organizácie v oblasti životného prostredia, ktorá si prvá všimla kruhy, nevedia tento jav vysvetliť, hoci od objavenia kruhov uplynulo už takmer osem rokov. Kruhy majú priemer asi päťdesiat metrov a sú zhruba v rovnakej vzdialenosti od ostrovov i jeden od druhého.

Biológovia si všimli kruhy na leteckých snímkach v roku 2013, pri práci na mapách pre projekty ubytovania na ostrovoch Unije, Susak a Srakane ako prví. Kruhy sú jasne viditeľné na Google Maps, ale Prvan a tím z asociácie Sunce sa pre istotu potápali v týchto miestach, aby si overili situáciu na vlastné oči.

Spočiatku si mysleli, že to boli len nejako zmanipulované fotografie, a tak sa ponorili na jednom z označených miest. Kruhy tam naozaj boli. Mali dokonale pravidelný okraj, ako by niekto vytiahol zátku z morskej trávy Posidonia vývrtkou na víno. Podobný prípad tajomných kruhov v morskej tráve našli v januári 2015 v Dánsku. Vedci ho vysvetlili prozaicky: kruhy sú výsledkom jedovatej látky, ktorá zlikvidovala trávu a zanechala kruhové stopy.

Ale chorvátsky prípad sa v niekoľkých ohľadoch líši. Kruhy sú väčšie a pravidelnejšie vzhľadom na tvar a následnosť, v ktorej sa zjavujú. Tento jav je podľa odborníkov antropogénny, teda zapríčinený človekom. Nemyslia si, že by to mohli spôsobiť baktérie alebo jedovaté látky.

Ďalším riešením, ktoré prišlo výskumníkom hneď na myseľ, je nezákonný rybolov s pomocou dynamitu, ktorý môže poškodiť morské dno. Táto hypotéza má však viaceré medzery. Dynamit vytvára menšie a nepravidelné piesčiny. Muselo by sa použiť nepredstaviteľne obrovské množstvo dynamitu, ktorého výbuch by mal za následok kruh s priemerom 50 metrov.

Ak to nie je len hlavolam, tento jav by mohol mať vážny vplyv na životné prostredie. Jadran je jednou z najdôležitejších lokalít Posidonia oceanica v Stredomorí. Čo je teda najpravdepodobnejšou príčinou vzniku kruhov?Keby mali vedci len tak hádať, povedali by, že vojenské experimenty. Posidonia rastie pomaly, len dva až tri centimetre za rok, a podľa teórie odborníkov nenarastie znova tam, kde ste z nej násilne kus odobrali. To, čo tie kruhy spôsobilo, sa teda muselo stať pred dávnymi rokmi. A kedy presne? To zatiaľ odborníci nevedia. Existencia morských kruhov tak ostáva aj po rokoch záhadou.