V roku 1961 objavil rumunský profesor Doru Todericiu prastarú knihu, ktorá sa stala známou ako Rukopis zo Sibiu. Našiel ho v archívoch mesta Sibiu a obsah 450 strán tohto rukopisu šokoval nielen jeho, ale aj celú vedeckú obec. V knihe boli nákresy balistických dráh a viacstupňových rakiet, ktorých autorom bol Rakúšan menom Conrad Haas.

Haas sa narodil v roku 1509 v blízkosti Viedne, ale väčšinu života strávil v Transylvánii ako vojenský inžinier. Predpokladá sa, že bol priekopníkom v oblasti raketového pohonu a navrhol okrem iného aj trojstupňovú raketu či raketu pilotovanú človekom. Jeho nákresy sú nielen zaujímavé, ale na svoju dobu aj mimoriadne zvláštne. Veď o podobných raketách začali vedci uvažovať až v 20. storočí.

Haas napísal v nemčine spis, ktorý dnes nesie pomenovanie Rukopis zo Sibiu. V ňom sa okrem kresieb zmieňuje aj o rôznych tekutých palivových zmesiach, tvare chvostových krídiel rakiet či výfukoch zvonovitého tvaru, ktoré si spájame s modernými raketami.

V poslednom odstavci kapitoly venovanej vojenskému využitiu rakiet Haas napísal: „Chcel by som vidieť viac mieru a žiadne vojny, muškety odpočívajúce v skladoch a pušný prach v sudoch. Koľko životov a peňazí by sa ušetrilo.“

Na základe Haasovho rukopisu sa zrejme podaril aj prvý pokus s viacstupňovou raketou, ktorý v roku 1590 uskutočnil Johann Schmidlap. Dodnes sa však nevie, či s touto technológiou experimentoval aj Conrad Haas, alebo ostal len pri teoretizovaní. Isté ale je, že už v 16. storočí položil základy viacstupňových rakiet, ktoré sa v dejinách znovu objavili až v 20. storočí.