Všetky vedecké i náboženské pojednávania o Sodome a Gomore sa odvíjajú od Knihy Genezis, kde sa nachádzajú prvé zmienky o týchto mestách. V 14. kapitole povstali králi Sodomy, Gomory a troch ďalších miest proti suverénovi, kráľovi Kedor-Laomerovi. K hlavnej bitke došlo v údolí Siddim, kde spojenci prehrali a Kedor-Laomer zobral Sodome a Gomore všetok majetok.

V 18. kapitole Boh navštív Abraháma a hovorí mu, že navštívi Sodomu, aby videl, či sťažnosti, ktoré na miestnych počul, sú pravdivé. Abrahám sa pýta, či plánuje zničiť spravodlivých v meste spolu s bezbožníkmi. Po krátkej dišpute Abrahám presvedčí Boha, aby, ak nájde v Sodome desať spravodlivých, mesto nezničil.

V 19. kapitole je už jasné, že Boh desiatich spravodlivých nenašiel. Práve naopak, dvaja anjeli, ktorí v ľudskej podobe navštívili mesto a muž menom Lot ich pozval do svojho príbytku, sa takmer stali obeťami sodomských mužov. Lot sa ich snažil ochrániť a za odmenu mu bolo umožnené uniknúť Božiemu hnevu. Len Lot, jeho manželka a dve dcéry prežili skazu Sodomy a Gomory, ale Lotova manželka neušla. Štyria preživší sa totiž na úteku nesmeli obzerať za seba, a žena, ktorá tak urobila, sa premenila na soľný stĺp. Boh zoslal na mestá ohnivý a sírový dážď a ráno po nich ostala len tlejúca kopa popola.

Toľko o mestách hovorí Biblia. Zo zmienok sa dá vydedukovať, že obe ležali blízko údolia plného asfaltových jám. Po bitke, v ktorej zvíťazil Kedor-Laomer, totiž utekajúci muži padali práve do týchto jám. Tiež vieme, že Sodoma a Gomora ležali na Jordánskej nížine, ktorá sa spomína v 13. kapitole. Nedá sa však s istotou povedať, že tieto informácie sú pravdivé, keďže Biblia nie je celkom hodnoverným historickým dokumentom. Je dokonca možné, že Sodoma a Gomora sú vymyslené a mali ilustrovať, čo sa stane s hriešnikmi.

Výskumníci už hľadali na rôznych miestach. Podľa niektorých ležali Sodoma a Gomora blízko Mŕtveho mora, ktorého hladina v priebehu tisícročí stúpla a zaplavila údolie plné asfaltových jám. Tieto tvrdenia sa však zrejme nezakladajú na vedeckých faktoch a sú skôr zbožnými želaniami tých, ktorí chcú bájne mestá nájsť.

Podľa Biblie sa tiež v okolí Sodomy a Gomory musia nachádzať ďalšie dve zničené mestá a zároveň jedno, ktoré prežilo, pretože práve doň ušiel Lot s dcérami. Takéto rozsiahle územie s ruinami štyroch miest ale archeológovia dodnes neobjavili.

Je teda celkom možné, že príbeh o mestách zničených kvôli hriechu je len varovaním. Podobne ako v príbehu o Atlantíde v ňom hriešni obyvatelia čelia hnevu nadprirodzenej bytosti, ktorá zničí ich domovy. Ale ktovie, možno raz vedci objavia mestá spomínané v Knihe Genezis