Majestic 12 má byť tajným a záhadným spolkom, ktorý dal údajne založiť americký prezident Harry Truman krátko po takzvanom Roswellskom incidente v roku 1947. Jej členmi majú byť vysokopostavení vládni úradníci a vedci, ktorých úlohou je utajovať skutočnosti o existencii mimozemského života. Dôkazy o existencii MJ-12 ale chýbajú a americká vláda by pochopiteľne nepotvrdila, že spolok existuje, aj keby naozaj fungoval.

O existencii Majestic 12 sa hovorí už vyše 30 rokov, nikto však dosiaľ nevidel ani jediného jej člena. Američania častejšie vidia mimozemšťanov než niekoho, o kom by mohli aspoň vzdialene predpokladať, že patrí k MJ-12.

Možnosť existencie tejto organizácie sa dostala na verejnosť 31. mája 1987, kedy sa britský ufológ Timothy Good údajne dostal k viacerým utajeným dokumentom o UFO z 50. rokov. V spisoch sa malo uvádzať, že v roku 1947 vznikol spolok 12 ľudí, a tiež to, akým spôsobom jeho členovia ututlali Rosswelský incident a taja komunikáciu medzi USA a mimozemšťanmi.

Podľa Gooda sa ako prvý civilista dostal k týmto dokumentom ufológ Jaime Shandera ešte v roku 1984, nechával si ich však pre seba. Do schránky mu prišiel film s fotografiami tajných vládnych dokumentov, ktoré opisovali činnosť Majestic 12.

Všetky dôkazy, ktoré o existencii Majestic 12 verejnosť má, pochádzajú od údajných očitých svedkov. Tí mali vidieť členov MJ-12, ako sa objavujú na miestach, kde mali ľudia vidieť UFO. Oblečení boli v čiernych oblekoch, odtiaľ aj ich slávna prezývka „muži v čiernom“, ktorá sa uchytila aj v popkultúre. Títo záhadní muži mali obmedzovať prístup k informáciám o mimozemšťanoch a kontrolovať svedectvá a dôkazy.

Veľkým nedostatkom, ktorý táto konšpiračná teória má, je vágnosť. Veľa ľudí tvrdí, že sa s členmi Majestic 12 stretlo, no nik ich nikdy neodfotil ani nenatočil. Nie je presne jasné ani to, čo presne vlastne táto úzka skupina ľudí robí. Má zahladzovať všetky stopy o existencii mimozemského života, a zrejme sa jej to darí dobre, akurát že mimo USA. Z ostatných štátov totiž informácie o pozorovaní mimozemšťanov neprichádzajú. Zatiaľ čo Američania ich vidia každú chvíľu. Členov Majestic 12 je zrejme príliš málo, aby mohli zabrániť všetkým takýmto „pozorovaniam“.

Konšpiračnú teóriu o existencii Majestic 12 je teda pomerne ľahké vyvrátiť. Napriek tomu by vás určite prekvapilo, koľko ľudí jej už desaťročia verí.