Fantastické javy
Žiaden vír tu nespozorujete, no miestu sa napriek tomu hovorí Oregonský vír. Čoho tu budete svedkom? V chatke sa gule, lopty a fľaše kotúľajú do kopca, v okolí sa ľuďom mení výška, stromy rastú do zvláštnych uhlov, cigaretový dym stúpa v tvare špirály a nežijú tu žiadne živočíchy. Miesto vraj poznali už Indiáni, no opustili ho, pretože naň odmietali vkročiť ich kone. Tajomné sily siahajú do výšky – lietadlám nad chatkou prestávajú fungovať prístroje a kŕdle vtákov radšej zmenia smer, akoby tadiaľ preleteli. Chatka pôvodne stála na úpätí kopca, ale záhadný neviditeľný vír, ako tvrdia poniektoré zdroje, ju stiahol a otočil. Čudesná je aj história miesta. Niekdajšiu puncovňu mincí opustili v roku 1890, údajne z dôvodu čudesných javov. Pozemok v roku 1918 odkúpil Škót John Lister. Uvádza sa, že bol geofyzik a vykonal tu až štrnásťtisíc podrobne zdokumentovaných pokusov,  ktoré pred smrťou spálil preto, že „svet na jeho objavy ešte nebol pripravený“.

Na pravú mieru
A teraz trochu inak. Mincovňu postavili koncom 19. storočia. Chatka sa zosunula a pootočila v roku 1910 po období silných dažďov, takže na jej zosun nebol potrebný nijaký vír, iba dobre známe pohyby svahových hmôt, aké vyvoláva nadbytok vlahy. Svahové pohyby prebiehajú aj za sucha a na mnohých svahoch prakticky nepretržite, hoci veľmi pomaly.
 
Teralínie
Ak aj Lister bol výsledkami svojich experimentov zhrozený, hrôza zrejme dlho nevydržala, pretože vír v roku 1930 veľmi ochotne sprístupnil verejnosti ako turistickú atrakciu. Čo sa týka Škótových výskumov, napriek údajnému zničeniu spisov je dobre známe, že si vymyslel pojem „teralínie“, čo mali byť akési energetické polia, ktoré dokázal odhaliť jedine on sám. Teralínie podľa neho sledujú zemský povrch a v mieste chatky vytvárajú prekrytie nášho trojdimenzionálneho sveta akousi vyššou dimenziou – vírom.  Pravda, fantastické tvrdenia o akýchsi teralíniách sa dostávajú do celkom iného svetla, keď si uvedomíme, že Lister v skutočnosti nebol odborník na fyziku, ale banský inžinier.

Záhadné miesta
Z pestrej spleti tvrdení o Oregonskom víre tak nemožno hneď spochybniť iba takzvané antigravitačné javy vnútri chatky a zdanlivú zmenu výšky ľudí pred stavbou – potvrdzujú to početné videá aj fotografie. Oregonský vír ale vôbec nie je jedinečný. Podobnými javmi sa môže pochváliť stovka ďalších miest po celom svete. Jedným z príkladov je aj cesta na kopci v dedinke Lačnov pri Prešove.  Nezabrdzené autá tu údajne idú do kopca, rovnakým smerom tečie aj voda. Teda tiekla, až kým nezávislý geodet kopec nezmeral zariadením GPS a záhadu nevysvetlil: Voda aj autá idú dolu svahom, opačný sklon svahu spôsobuje optický klam.

Zmena výšky?
Zostáva teda údajná zmena výšky. V Oregonskom víre sa stala rutinnou demonštráciou. Dvaja turisti sa postavia na konce asi dvaapolmetrového betónového chodníka k dvom dvojmetrovým dreveným tyčiam. Horizont nevidieť, iba stromy, ktoré očividne nestoja rovno. Južná z dvojice tyčí sa zdá kratšia. Ale ak ich premeriate, zistíte, že sú rovnaké. Ak sú turisti rovnako vysokí, ten stojaci na južnom konci chodníka sa zdá nižší. Ale keď sa dvojica vymení, predtým zdanlivo vyšší z dvojice sa zdá nižší, a naopak. Každý rok vidí tento pozoruhodný jav na vlastné oči takmer tridsaťtisíc návštevníkov víru. Mnohí skutočne uveria, že sa tu deje čosi paranormálne. Prečo žiadne prístroje neodhalia zmenu veľkosti? Samozrejme, lebo aj ony samotné menia svoju veľkosť.

Kritické výskumy
Ako pri návšteve zistili členovia organizácie Obyvatelia Oregonu za vedu a rozum, zdanlivá zmena výšky, ak sa vôbec prejaví, nie je veľká, pri fotografických porovnaniach zvyčajne menšia než jeden a pol percenta. Pravda, sugestívni návštevníci sa môžu pri demonštrácii nevedomky vzpriamiť a dosiahnuť tak výraznejší rozdiel. Oregonský vír tak očividne nie je záhadným miestom. Jedine, že by odborníkom niečo unikalo.