Svätá Lucia prišla o oči

Svätá Lucia pochádzala z bohatej rodiny zo Sicílie. Jej rodičia dúfali, že ju dobre vydajú, čo Lucia odmietala. Na začiatku svojho života sa oddala Kristovi a sľúbila, že zostane navždy pannou. Keď odmietla všetkých ženíchov, pohanskí dôstojníci ju odsúdili na nútenú sexuálnu prácu. Keď Luciu prišli odviesť do nevestinca, nedokázali ňou pohnúť, dokonca ani s volským záprahom. Preto sa pohania nazlostili a dali ju upáliť, no plamene šľahali len okolo jej tela. Nakoniec ju rímsky úradník bodol do hrdla. Legenda hovorí, že pohania jej za trest vypichli oči. Dnes je svätá Lucia patrónkou nevidomých a vyobrazujú ju ako drží vlastné oči na tanieri. 

Svätý Blažej, patrón lekárov

Historické zdroje uvádzajú, že istý pustovník menom Blažej raz zachránil mladého chlapca, ktorý sa dusil rybou kosťou. Okrem jeho záchrany sa pomodlil a chlapcovi požehnal. A to sa mu stalo osudným. Rímski úradníci sa rozhodli popraviť ho za jeho vieru v Krista. Obyčajné sťatie hlavy sa im však málilo. Namiesto toho ho bičovali a zvliekli z kože. Až potom mu odrezali hlavu, aby ukončili jeho agóniu. Brutálna smrť však viedla k jeho mučeníctvu a večnej úcte. Dnes je svätý Blažej patrónom otorinolaryngolóv (ušných, nosových a krčných lekárov). Na jeho februárový sviatok niektoré cirkvi dokonca vykonávajú požehnanie hrdla v mene svätého Blažeja.

Svätá Katarína Alexandrijská, najlepšia diskutérka

Katarína Alexandrijská bola panna mučeníčka, ktorá žila počas 4. storočia. Rovnako ako iné svätice, aj ona zasľúbila svoj život Kristovi. Bola však tiež nesmierne múdra. Dokázala tak argumentovať, že pohanskí úradníci ju nedokázali potrestať za jej kresťanskú vieru. Obrátila sa dokonca na samotného cisára Maximina a požiadala ho o diskusiu s jeho najlepšími učencami. Cisár súhlasil a povolal najmúdrejších mužov v ríši, aby s mladým dievčaťom debatovali. Všetci prehrali. Jej argumenty o kresťanstve, viere a rétorike boli také presvedčivé, že obrátila niekoľkých vedcov na kresťanstvo. A to už cisár nezvládol. Najprv dal zabiť učencov, potom sa zameral na Katarínu. Zatkol ju, nechal ju biť, no keď začala na vieru obracať aj žalárnikov, cisár ju nechal zomrieť na ostnatom kolese. Keď ju naň služobníci prvýkrát položili, zariadenie sa rozbilo na množstvo kúskov. Maximinus bol v koncoch. Nakoniec prikázal Kataríne sťať hlavu. Keď zomrela, anjeli vraj odniesli jej umučené telo na horu Sinaj. 

Svätého Kasiána jeho študenti roztrhali na kusy

Kasián z Imoly nie je taký známy ako ostatní svätí na zozname. Väčšinou ho uctievajú iba v blízkosti jeho bývalého rodného mesta v Taliansku. Jeho mučeníctvo však patrí medzi najväčšie príklady obrovskej viery v starovekom svete. Kasián bol biskupom a učiteľom v Brescii počas vlády Juliána Apostata. Keď Julián začal prenasledovať kresťanov nielen v okolí Ríma, ale zašiel až do rodnej Kasiánovej Imoly, nariadil ľuďom, aby dokázali svoje protikresťanské presvedčenie. Kasián to odmietol urobiť. Šokujúce je, že ho odsúdili na smrť rukou vlastných študentov. Malé deti túžili upokojiť pohanského cisára a holými rukami trhali Kasiánovo telo. Vzhľadom na ich vek a nedostatok fyzických síl je pravdepodobné, že brutálna vražda trvala dlho a jeho smrť nastala po nepredstaviteľnej agónii. 

Svätá Cecília vykrvácala

Cecília bola mladé dievča z bohatej rodiny v Ríme. Mala sa vydať za Valeriána, pohanského syna inej bohatej miestnej rodiny. Cecília však bola kresťanka a svojej viery sa vzdať nemienila. Preto sa modlila k Bohu, aby jej pomohol zachovať si panenstvo. Keď počas svadobnej noci povedala ženíchovi, že anjel stráži jej panenstvo, neveriaci Valerián ho chcel vidieť. Cecília mu povedala, že sa to stane, len ak sa nechá pokrstiť. Po krste samotným pápežom Valerián údajne anjela uvidel a stal sa skutočným veriacim, za čo ho pohanský prefekt umučil na smrť. Čo sa týka Cecílie, čakal ju najbrutálnejší osud zo všetkých. Miestni sa ju najskôr pokúšali udusiť tak, že ju zatvorili do vykúrených kúpeľov. Sužujúca horúčava na ňu nezapôsobila, preto sa cisárov kat rozhodol sťať jej hlavu. Po troch brutálnych rezoch čepeľou však jej hlava stále držala, vyčerpaný kat ju teda nechal vykrvácať. Jej smrť trvala tri dni.