Platónov spis to celé začal

Atlantída sa objavuje v Platónových dialógoch Timaios a Kritias. Vznikli v 4. storočí pred Kristom a rozprávajú príbeh o ľuďoch, ktorí žili za Herkulovými stĺpmi, teda dnešnou Gibraltárskou úžinou. Ide o Platónove intelektuálne prostredie, ktorým na dlhé tisíce rokov poplietol mnohým ľuďom hlavy. Mnohí považujú krajinu za skutočnú, avšak za zmiznutú. Mnohí sú dodnes presvedčení, že bola skutočnou, no dôkazy naznačujú čosi iné.

Naozaj potopený kontinent?

Spisovateľ Ignatius Donnelly napísal v roku 1882 knihu, ktorá hovorila o Atlantíde ako o kontinente, ktorý sa náhle potopil uprostred Atlantického oceánu. Avšak treba priznať, že podľa geologických dôkazov spôsob, akým fungujú tektonické platne, by bolo takmer nemožné, aby prišlo k potopeniu celého kontinentu.

Zmizla v Bermudskom trojuholníku?

Bermudský trojuholník má dlhé roky temnú históriu a preto sa traduje, že práve toto magické miesto je podpísané aj pod potopením Atlantídy. Podľa spisovateľa Charlesa Berlitza mohla byť Atlantída kontinentom blízko Bahamských ostrovov, ktorý pohltil Bermudský trojuholník. Opäť sa tu však ukazuje, že nikde v blízkosti zmienenej oblasti nie sú ani stopy o tom, že by sa potopil celý jeden kontinent. A bez stopy by zmiznúť naozaj nemohol.

Zamrazená zem?

Ďalšia hypotéza naznačuje, že mesto Atlantis pokryla vrstvami ľadu. Predpokladá sa, že práve roztápanie ľadovcov by mohlo priniesť aj odhalenie o živote stratenej civilizácie. Na druhej strane vrstvy ľadu sa tvorili omnoho skôr, ako sa mohla stratiť Atlantída. Preto aj táto hypotéza mrzne.

Predchodcovia Grékov? Najväčšia pravdepodobnosť

Jedna teória predpokladá, že Atlantída je príbehom minojskej civilizácie, ktorá existovala medzi rokmi 2500 a 1600 pred Kristom, a že históriu neskôr vyrozprával Platón. Avšak podľa vysvetlení je možné, že práve Atlantída je podľa Platóna miesto, ktoré predchádzalo Grécku. Táto teória je najpravdepodobnejšia. Mohla tak vzniknúť ako idea Platónovej dokonalej spoločnosti. Nositeľa dokonale fungujúcej civilizácie. Práve tu sa historici aj geológovia zhodujú v jednom, že takáto Atlantída je najpravdepodobnejšia.