V roku 1837 začal Crosse experimentovať so slabým elektrickým prúdom. Jeho pokus pozostával z kusu stuhnutej lávy, zmesi chemikálií a elektrického zdroja. Zmontoval zostavu a čakal, čo sa bude diať. Predpokladal vznik kryštálov, ale celé dni v zostave nedochádzalo k žiadnej zmene. Crosse sa pomaly chystal, že s pokusom skoncuje, ale po 28 dňoch si všimol čosi nezvyčajné. V zmesi chemikálií sa namiesto kryštálov objavili rôzne druhy hmyzu pripomínajúce blchy.

Crosse predpokladal, že v zmesi chemikálií sa už pred začiatkom pokusu nachádzali vajíčka mikroorganizmov a elektrický prúd mal spôsobiť ich postupné vyliahnutie. Lenže v tekutine pred experimentom žiadne vajíčka nepozoroval a potom, ako sa hmyz objavil, nevidel na dne nádoby žiadne obaly z vajíčok.

Crosse sa teda pokúsil experiment zreplikovať. Používal uzavreté nádoby, aby zamedzil možnej kontaminácii zmesi počas trvania pokusu. Vždy mu vyšiel rovnaký výsledok: objavil sa hmyz. Skúšal použiť aj jedovaté zmesi, o ktorých sa vedelo, že v nich nemôže existovať život. A hmyz sa opäť objavil. Zdalo sa, že život vzniká len z kusu stuhnutej lávy, elektriny a chemikálií.

Crosse kontaktoval Londýnsku elektrickú spoločnosť a chcel vedieť, či dokážu jeho experiment zopakovať. Príbehu sa rýchlo chytili aj médiá, ktoré pomenovali nový druh hmyzu latinským názvom Acarus Crossii. Verejnosť bola pobúrená. Crossa mnohí označovali ako diabla, ktorý sa odvažuje rovnať sa Bohu a vytvárať z ničoho život. Viackrát mu dokonca poškodili dom a pred dverami konali exorcistické obrady.

Ďalší vedci sa pokúsili Crossov pokus zopakovať a údajne sa im to podarilo, ale nestali sa rovnakým terčom kritiky. Nik ich ani nepodozrieval z podvodu.

Crosse sa postupom času stal väzňom vo vlastnom dome a bál sa vychádzať von. Zomrel v roku 1855 nevediac, čo vlastne objavil, a či vôbec niečo objavil. Nepochopil ani krutú reakciu okolia na svoje experimenty.

Moderní vedci Crossove pokusy zatiaľ neopakovali. Chýba im totiž presný postup, ktorý Crosse dodržiaval, a tak sú jeho objavy, či už domnelé, alebo skutočné, stále záhadou.