Ľudožrúti z indonézskeho Lamuri

Odorik z Pordenone bol františkán, ktorý žil v rokoch 1286 až 1331 a známy sa stal cestovaním. Jedným z mnohých miest, ktoré Odorik navštívil, bolo Lamuri, kráľovstvo v severnej Indonézii, ktoré trvalo až do začiatku 16. storočia. Práve táto oblasť je jedným z prvých miest, kde sa na indonézske súostrovie rozšíril islam. Obyvatelia chodili nahí a Odorikovi sa smiali z jeho oblečenia. Neuznávali manželstvo a zdieľali medzi sebou všetky ženy. Odorik tiež vo svojich zápisoch spomenul, že mali jeden „zlovoľný zvyk“ – keď si vykŕmili deti do bacuľatej podoby, tak ich zjedli. Práve detské mäso považovali za najsladšie mäso, aké poznali.

Genocída v meste Ma'arra

K obliehaniu Ma'arry došlo koncom roku 1098 v dnešnej Sýrii počas prvej križiackej výpravy. Kým do mesta neprišli križiaci, Ma'arra bolo pokojné mesto, ktorého ekonomika prosperovala z predaja olív, fíg a hrozna. Lenže križiaci zabili tisíce ľudí a mesto totálne zdevastovali, dokonca sa v ňom rozšíril kanibalizmus. Dodnes existuje mnoho svedectiev, ktoré hovoria o tom, ako križiaci pohanov varili v hrncoch, zatiaľ čo deti napichovali na ražne, grilovali a zjedli. Fulcher z Chartres napísal, že križiaci hnaní hladom, odstránili z mŕtvych detských tiel zadky a telíčka uvarili a zjedli.

Masaker známy ako Piemontská Veľká noc

Valdénci boli členovia francúzskeho kresťanského hnutia už od začiatku 12. storočia. Skupina získala pomenovanie po svojom zakladateľovi Petrovi Waldovi, ktorý bol bohatým lyonským obchodníkom. Počas života však došiel k presvedčeniu, že všetky jeho materiálne veci sú bezcenné, daroval svoj majetok chudobným a začal kázať na ulici. Valdéncov kvôli ich názorom na majetok v priebehu 16. a 17. storočia silne prenasledovali. V roku 1655 im vojvoda zo Savojska nariadil, aby opustili svoje skromné príbytky a odsťahovali sa vysoko do Álp, aby sa ich zbavil. Počas putovania ich však prenasledovalo vojsko a 24. apríla 1655 vojvoda vydal povel pre masaker známy ako Piemontská Veľká noc. Vojaci následne matkám odobrali deti a pozabíjali ich údermi o skaly alebo ich nechali roztrhať dvoma koňmi. Potom vojaci uvarili ruky a nohy detí a nakŕmili sa nimi.

Ľudské mäso ako liek

Kanibalizmus neobišiel ani starú Čínu. Okolo roku 700, za vlády dynastie Tang, sa Ch'en Tsang-ch'I stal prvým čínskym lekárom, ktorý predpisoval ľudské mäso ako liek na rôzne ochorenia. Predtým, ako mal chorý skonzumovať ľudské mäso, muselo dôjsť k splneniu troch podmienok. Po prvé, akt musel byť dobrovoľný – darca musel darovať časti zo svojho tela na tento účel. Po druhé, darca a príjemca museli mať blízky vzťah, čo znamenalo, že darcom bolo najčastejšie dieťa. A nakoniec, príjemca nesmel vedieť, že v danom okamihu konzumuje ľudské mäso, takže ho „zamaskovali“ do bežného jedla.

Veľký európsky hladomor v roku 1315

V 14. storočí priviedlo ľudí extrémne chladné a daždivé počasie v Anglicku k veľkému hladomoru, ktorý trval od roku 1315 až do roku 1322. Na jar 1315 prišiel do západnej Európy extrémny dážď, celý rok bol chladný a urodilo sa veľmi málo obilia. Všade nastala drahota a kríza, spoločnosť bola oslabená. A v roku 1316 sa všetko zopakovalo. Navyše, predchádzajúce roky zaznamenali populačnú explóziu, vďaka ktorej sa strojnásobil počet obyvateľov v Európe. Krajiny nedokázali produkovať potraviny v dôsledku mrazov a záplav, čo viedlo k občianskym vojnám a povstaniam. Dva za sebou idúce roky bez úrody spôsobili deväť rokov hladomoru. V európskych mestách sa v uliciach hromadili mŕtvoly, ktoré preživší v lepšom prípade hádzali do veľkých jám, v tom horšom ich konzumovali. Dodnes existuje množstvo príbehov o kanibalizme a jedení detí v danom období.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 13. januára 2023.