Dozvedieť sa podrobnosti o Fulcanelliho živote je prakticky nemožné. Vieme, že sa narodil koncom 19. storočia a svoje diela vydával začiatkom toho 20. Z jeho písomností sa tiež dá usúdiť, že bol ženatý, keďže niekoľkokrát spomenul svoju manželku. Tiež je možné povedať, že bol vzdelaný, dá sa to odhadnúť vzhľadom na stavbu viet, bohatú slovnú zásobu a faktu, že ovládala viacero jazykov. Okrem rodnej reči vedel aj latinsky a grécky.

Pseudonym Fulcanelli úspešne skrýva skutočnú identitu tohto autora už takmer 100 rokov. S Fulcanellim sa však spájajú tri skutočné mená. Prvým je Eugene Canseliet, muž, ktorý tvrdil, že sa od Fulcanelliho naučil meniť olovo na zlato. Samozrejme, že to nikdy nepreukázal, ale úspešne okolo seba šíril tajomnú auru, rovnako Jean-Julien Hubert Champagne a Gaston Sauvage, ktorí mali byť tiež Fulcanelliho žiakmi. Champagne bol autorom kresieb v dielach svojho učiteľa, ktorý vyšli v roku 1926 potom, ako Fulcanelli zmizol.

Je možné že žiak bol v skutočnosti majstrom a Canseliet bol Fulcanellim. Vydával alchymistove diela po jeho zmiznutí a v roku 1953 dokonca tvrdil, že sa s ním opäť stretol na hrade v Španielsku. Jeho majster, ktorý mal mať v tom čase po 80-ke, vraj vyzeral ako 50-ročný. Canseliet to pripisoval vynájdeniu kameňa mudrcov a elixíru života, je však celkom možné, že celá príhoda bola len výplodom jeho fantázie. Predaju kníh to každopádne pomáhalo.

Iná hypotéza hovorí o tom, že ozajstným alchymistom bol Champagne. Bol vzdelaný a dokonale ilustroval Fulcanelliho knihy, priam akoby mu čítal myšlienky. Možno to tak naozaj bolo, ak v skutočnosti išlo o jednu a tú istú osobu.

Panuje tiež domnienka, že Fulcanelli pôsobil vo Francúzsku ešte aj počas druhej svetovej vojny a zmizol až po oslobodení Paríža. Zvláštne je, že sa oňho nikdy nezaujímal šéf SS Heinrich Himmler, ktorý bol posadnutý rôznymi okultnými pavedami. Na druhej strane však o ňom vedeli Američania. Chemik Jacques Bergier si spomínal, ako sa ho v auguste 1945 major z americkej vojenskej rozviedky pýtal, kde sa Fulcanelli nachádza. Bergier uviedol, že to nik netuší, a major vyzeral spokojne. Bergier sa totiž údajne s Fulcanellim stretol ešte pred vojnou a alchymista ho mal varovať pred silou jadrových zbraní.

Fulcanelli Bergierovi už v roku 1937 hovoril o sile ukrytej v jadrách atómov a o tom, ako môže rádioaktivita zamoriť Zem. Podľa Fulcanelliho vedeli alchymisti o štiepení jadier atómov už stáročia, ale držali to v tajnosti. Vedecký dôkaz o tomto procese pritom pochádza až z roku 1938.

Celý príbeh môže byť samozrejme podvrh, aj keď je otázne, prečo by si ho uznávaný chemik Jacques Bergier vymýšľal. Faktom ale ostáva, že muž s prezývkou Fulcanelli naozaj existoval a zaoberal sa alchýmiou a okultizmom. Jeho skutočná identita ale ostane zrejme navždy tajomstvom.