Životný štýl Dogonov sa v priebehu posledných 50 rokov výrazne zmenil. Stali sa turistickou atrakciou a tomu prispôsobili aj svoje správanie. Lenže v 30. rokoch 20. storočia žili stále pomerne jednoducho, živili sa prevažne lovom a zberom plodov a neprichádzali veľmi do kontaktu s okolitými kmeňmi.

Hviezda Sirius B je voľným okom neviditeľná a na jej pozorovanie potrebujete teleskop. Keď ale v 30. rokoch navštívil Dogonov antropológ Marcel Driaule, zistil, že kmeň o existencii tejto hviezdy už dávno vie a volá ju Po Tolo. A nielen to. Dogoni vedeli o existencii bieleho trpaslíka, ktorý sa nachádza vedľa Siria B, poznali tvar i dĺžku jeho orbity a dokonca vedeli, že ide o pomerne hustú hviezdu. Antropológovi tiež prezradili, že v súhvezdí je ešte ďalšia hviezda, ktorú volajú Emma Ya. Tú sa však astronómom dosiaľ nepodarilo nájsť.

Z ústne tradovanej histórie Dogonov vyplýva, že ich kedysi navštívili obojživelné bytosti zo Siria B. Svoje vedomosti mali tieto bytosti, ktoré kmeň označuje ako Nommos, prezradiť Dogonom. Z toho mala vyplývať ich znalosť Siria B a jeho okolia.

V 30. rokoch už svet o hviezde Sirius B dlho vedel. Objavili sa teda tvrdenia, že niekto z civilizácie už dávnejšie kontaktoval Dogonov, ale kmeň o takomto stretnutí buď nehovoril, alebo si naň jednoducho nespomínal, keďže mal iba ústne tradovanú históriu. To by však znamenalo, že dotyčný mal výborné znalosti z astronómie a dokázal sa o ne podeliť s kmeňom, ktorý dovtedy nemal povedomie o tvare orbít či hustote hviezd.

Zdá sa, že mimo týchto pomerne odborných znalostí nevedeli Dogoni v 30. rokoch o astronómii nič viac. Je teda pravdepodobné, že informácie o hviezde Sirius B a jej susedovi dorazili ku kmeňu zvonka. Ufológovia sa prikláňajú skôr k názoru, že kmeň pred tisíckami rokov naozaj navštívili mimozemšťania. Antropológovia sú opačného názoru a tvrdia, že informácie sa k Dogonom dostali od iných ľudí. Ale keďže chýbajú hmatateľné dôkazy a dá sa spoliehať len na ústne tradície, rovnako dobre môžeme veriť obom verziám.