Menu
Tatry, Slovensko a Poľsko.

Všetky štáty majú aspoň jeden národný park

Národné parky sa nachádzajú na území každého suverénneho štátu sveta.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 17%
  • 83%

Je to FIKCIA! Národné parky sa nenachádzajú vo viacerých štátoch vrátane najmenších štátov Európy, niektorých štátov Oceánie a Laosu či Turkménska.