Menu
Periodic,Table,Of,Elements.,Selective,Focus.

V periodickej tabuľke je už viac než 120 prvkov

V Mendelejevovej periodickej tabuľke chemických prvkov je už viac než 120 prvkov.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 80%
  • 20%

Je to FIKCIA! V periodickej tabuľke je momentálne 118 prvkov, protónové číslo 118 má prvok oganesón.