MENU
Menu
a

Trnava bola prvým slobodným kráľovským mestom na Slovensku

Belo IV. patril k najvýznamnejším uhorským kráľom a výrazne sa zaslúžil aj o rozvoj územia dnešného Slovenska. Okrem iného mu mohla Trnava vďačiť za to, že sa stala prvým slobodným kráľovským mestom na našom území.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 72%
  • 28%

Je to FAKT! Belo IV. udelil Trnave výsady slobodného kráľovského mesta už v roku 1238.