Menu
A,Roman,Feast,,By,Roberto,Bompiani,,1885-99,C.,,Italian,Painting,

Rimania vo vomitoriu zvracali

Rímske hostiny boli známe bezbrehým jedením a pitkami. V mnohých domoch bola špeciálne určená miestnosť na zvracanie, takzvané vomitorium, kde si hostia mohli "odľahčiť" a pokračovať v hostine.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 85%
  • 15%

Je to FIKCIA! Hoci anglické slovo "vomit" znamená "zvracať", vomitorium bolo v Rímskej ríši v skutočnosti súčasťou amfiteátrov. Išlo o tunel, ktorým návštevníci mohli po predstavení rýchlo opustiť amfiteáter.