Menu
a

Nicola Tesla sa narodil na území dnešného Srbska

Nicola Tesla bol jedným z najvýznamnejších vynálezcov všetkých čias. Bol srbskej národnosti, narodil sa v obci Smiljan na území dnešného Srbska.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 77%
  • 23%

Je to FIKCIA! Tesla síce bol srbskej národnosti, no Smiljan dnes leží v Chorvátsku.