MENU
Menu
Čmeľovec kubánsky.

Najľahší vták sveta váži menej než dva gramy

Čmeľovec kubánsky je najľahší vták sveta. Samec váži zväčša menej než dva gramy a samica je máličko ťažšia.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 73%
  • 27%

Je to FAKT! Priemerná váha samca čmeľovca kubásnekho je skutočne menšia než dva gramy. V angličtine mu hovoria "bee hummingbird", teda "včelí kolibrík". Rozmermi totiž naozaj pripomína včelu.