MENU
Menu
a

Na území Slovenska sa rozliehajú tri úmoria

Pod úmorím rozumieme región, z ktorého všetky rieky odvádzajú vodu do jedného mora. Na Slovensku máme tri úmoria, voda odtiaľto tečie do Baltského, Čierneho a Stredozemného mora.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 42%
  • 58%

Je to FIKCIA! Na Slovensku sú len dve úmoria. K úmoriu Čierneho mora patrí 96 percent územia Slovenska, zvyšné štyri percentá patria k úmoriu Baltského mora.