Menu
Domica,Jaskyna,,Domica-cave,,Slovak,Karst,Mountains,,Slovakia

Domica je najhlbšou jaskyňou na Slovensku

S hĺbkou 70 metrov je Domica najhlbšou jaskyňou na Slovensku.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 55%
  • 45%

Je to FIKCIA! Domica ani zďaleka nie je najhlbšou jaskyňou na Slovensku. Tento titul majú Hippmanove jaskyne v Národnom parku Nízke Tatry s hĺbkou 499 metrov.