Menu
Sailing,Down,River,Amidst,The,Amazon,Jungle

Amazonka je rieka s najväčším odtokom

Žiadna iná rieka sveta nevyplaví do mora za daný čas toľko vody ako Amazonka.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 84%
  • 16%

Je to FAKT! Priemerný odtok Amazonky je 224-tisíc metrov kubických za sekundu, zatiaľ čo u druhej rieky v poradí, ázijskej Gangy, je to len 44-tisíc metrov kubických za sekundu.